Kjære Pasient,

Dr. Aicha Aibo har lovet å følge opp alle pasienter som har planlagte kontroller eller nye som hadde tenkt seg til meg. Hun er en glimrende lege som jeg varmt anbefaler.

Takk for samarbeidet og tilliten.

Vennlig hilsen Michael Thorp