Kjære Pasient,

Jeg har besluttet å ta en jobb som Medisinsk Direktør i et nyoppstartet firma som heter Safety 365. Jeg kommer derfor til å legge ned min kliniske praksis her ved Livsstilsmedisin samt på NEMUS. Dr. Aicha Aibo har lovet å følge opp alle pasienter som har planlagte kontroller eller nye som hadde tenkt seg til meg. Hun er en glimrende lege som jeg varmt anbefaler.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke for samarbeid og tilliten.

Vennlig hilsen Michael Thorp